تبلیغات

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان (30)

مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان (30)

 

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.
مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . . .
(جوجیا اوکیف)

 

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان (30)

 

توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد .
زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست .
(بزرگمهر)

 

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان (30)

 

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد
می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند .
(شاتو بریان)

 

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان (30)

 

برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری . . .
(گراسیان)

 

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان (30)

 

تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی .
(فردریش نیچه)

 

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان (30)

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.
(سیسرو)

 

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان (30)

 

شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید .
فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.
(گالیله)

 

سخنان زیبا و دلنشین از بزرگان جهان (30)

 

جهت الهی شما ، دریایی است پهناور و بی ساحل .
ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد ماند .
جبران خلیل جبران

 

منبع:kocholo.org

a