تبلیغات

شـما چـطور می خوابیـد ؟! ( تصویری )

شـما چـطور می خوابیـد ؟! ( تصویری )
شـما چـطور می خوابیـد ؟!

 
هر یک از ما آدمها یک جوری می خوابیم و در هنگام خوابیدن بدنمان را به مدل های مختلفی حالت می دهیم.

در واقع در یکی از این فرمها راحت تر هستیم. اما هر یک از این حالتها معرف و نشان دهنده روحیه فرد است و به غیر از ارائه بلیت نوع خوابیدن افراد هم معرف شخصیتشان است.


 شـما چـطور می خوابیـد ؟! ( تصویری )جهت مشاهده تصویر زیر در سایز بزرگ اینـجا کلیک کنید 

شـما چـطور می خوابیـد ؟! ( تصویری ) 

تبلیغات