تبلیغات

تبدیل یخچال به قایق ماهیگیری برای فرار از گرسنگی ! +تصویر

مجموعه : گالری عکس روز
تبدیل یخچال به قایق ماهیگیری برای فرار از گرسنگی ! +تصویر

در پی وقوع توفان مهیب "هایان" در فیلیپین چند جوان نجات یافته از این حادثه با تبدیل یک یخچال فریز به قایق ماهیگیری غذای خود را تامین می کنند.

در حالی که بیش از یک هفته از توفان مهیب هایان در فیلیپین می گذرد و امداد رسانی هب حادثه دیدگان همچنان ادامه دارد چند جوان ماهیگیر در روستای "تانائوان" که قایق خود را از دست داده اند با تبدیل یه یخچال فریزر به قایق ماهیگیری غذای خود و اطرافیانشان را تامین می کنند.
 

تبدیل یخچال به قایق ماهیگیری برای فرار از گرسنگی ! +تصویر

 

تبدیل یخچال به قایق ماهیگیری برای فرار از گرسنگی ! +تصویر

 

تبدیل یخچال به قایق ماهیگیری برای فرار از گرسنگی ! +تصویر

تبدیل یخچال به قایق ماهیگیری برای فرار از گرسنگی ! +تصویر

 

تبدیل یخچال به قایق ماهیگیری برای فرار از گرسنگی ! +تصویر

 

تبلیغات