تبلیغات

خاطره علی كریمی از کمک به دزد برای سرقت ماشین

مجموعه : مجله خبری
خاطره علی كریمی از کمک به دزد برای سرقت ماشین
 
خاطره ای از علی کریمی نقل شده که در آن ناخواسته کریمی به دزد برای دزدیدن ماشین یک فرد کمک کرده است خواندن آن خالی از لطف نیست..
 

به گزارش جام جم؛ کریمی آن حادثهای را اینگونه تعریف کرده است: بتازگی فوتبالم را شروع کرده بودم که روزی بعد از اتمام تمرین به سمت منزل حرکت کردم. در راه فردی را دیدم که از من خواست ماشین اش را هل بدهم تا روشن شود.

من هم از روی انساندوستی، به او کمک کردم و چند قدمی ماشین را هل دادم. همین که ماشین استارت خورد، آن فرد بدون تشکر از من، گاز داد و رفت. خیلی دور نشده بود که متوجه شدم از پشت سرم یک نفر می دود و فریاد می زند: آی دزد… دزد را بگیرید… ماشینم را بردند…! همان لحظه فهمیدم به یک دزد کمک کرده ام تا اتومبیل فرد دیگری را به سرقت ببرد!

 

تبلیغات