تبلیغات

زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)

زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)

 

تکناز : روش های مختلفی برای زیباسازی حیاط و محوطه خارجی وجود دارد. برای مثال شما می توانید گلدان های عجیب و غریبی برای حیاط خود تهیه کنید، در این مورد می توانید از هرنوع وسیله ای را که فکرش را می کنید استفاده کنید.

یکی از لذت بخش ترین لحظات نشستن در حیاط و تماشای محوطه زیبا و پرگل و گیاه است.

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از چکمه های خوش رنگ

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از تایرهای رنگی

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از بشکه های فلزی

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از کتری و قوری های قدیمی

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از کشوهای دراور

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از بشکه های چوبی

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از فرغون

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از سطل های قدیمی

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از دوچرخه بلااستفاده

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از دمپایی های بی استفاده

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از رادیوهای قدیمی

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از صندلی های قدیمی

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از وسایل آشپزخانه

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده ازسطل های فلزی

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از لوازم آشپزخانه

 

 

 زیباسازی حیاط و باغ با گلدان های دست ساز (تصویری)
گلدان های ساخته شده از تنه درختان

 

تبلیغات