تبلیغات

نوعی ماهی جدید با کله شفاف کشف شد + عکس

مجموعه : علمی
نوعی ماهی جدید با کله شفاف کشف شد + عکس
محققان محیط زیست و اقیانوس شناسی کالیفرنیا در سواحل مرکزی این ایالت نوعی ماهی کشف کرده اند که دارای کله ای شفاف است.
به گزارش ایرنا، این ماهی حدود 15 سانتی متر طول دارد و ظاهر آن شبیه به ماهی فایتر (جنگنده) است.

این ماهی بسیار نادر و برای نخستین بار مشاهده شده است. البته در سال 2003 نیز گونه دیگری از این ماهی در اقیانوس آرام دیده شده بود.

 
متخصصان محیط زیست بر این باورند که زیستگاه این ماهی شفاف این منطقه نیست و توسط تور به سواحل مرکزی ایالت کالیفرنیا کشیده شده است.

تمام نمونه های قبلی این ماهی شفاف که تابه حال به این منطقه کشیده شده بودند، زخمی بودند و این اولین باری است که این ماهی کاملا سالم در کالیفرنیا یافت می شود.

گونه دیگری از این ماهی که در اقیانوس آرام زندگی می کند، تمام بدنش شفاف است.

 
 

تبلیغات