تبلیغات

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

 

خلاقیت و ایده های جالب همیشه مورد توجه بوده و باعث شده تا ما امروز راحت تر زندگی کنیم..

در صورتیکه عکسها قابل نمایش نیست، در بالای ایمیل بر روی گزینه Show Images یا Display images below کلیک کنید


Pizza Scissors

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

BikePack

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Solar Charging while Parking

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

No more Blind Spots (rear view mirror)

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Semi Automatic fruit peeler

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Hoodie BackPack

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Independent Kids

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Eco friendly Toilet

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

For smart parents

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Bicycle Parking

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Built-in Wall extension cord

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Multi Tasking

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

iPhone Lens

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

On-Demand Cup Holder

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Compact Boots

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Inheritence

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Digital Ink for Tablets

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Solar Charges + Window Stickies

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Knives Set

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Wifi Digital Pen

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

cool cup


جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Table Tennis Door

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

Solar Powered Camping Tent

جدیـدترین ایـده های خلاقـانه در ساخت لوازم کاربـردی ( تصویری)

 

 

 

تبلیغات