تبلیغات

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن
 
تا چندی پیش مدلها و طراحی های دنیای Fashion به گونه ای بود موجب تحسین و تشویق طراحان لباس و سایر موارد مدگرایی بود.اما امروزه کار دنیای مد و فشن به جایی کشیده است که گاهی به مواردی بر می خوریم که نه تنها از دیدن آنها لذت نمی بریم، بلکه به شکل آشکاری موجب آزاد دیدگانمان نیز می شود.
 
 نمونه های این طراحی های بدشکل و بعضا چندش آور روی ناخن را در ادامه می بینید:
عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

عکس هایی از عجیب ترین طراحی های ناخن

 
 
 

تبلیغات