تبلیغات

اولین پستچی هوایی بدون سرنشین تست شد (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
اولین پستچی هوایی بدون سرنشین تست شد (+عکس)
تصویر زیر این دستگاه و محموله همراه آن را نشان می دهد.
 
" دویچه پست" برای نخستین بار در وستفالیا آلمان ، نخستین محموله پستی خود را به وسیله دستگاه های بدون سرنشین هوایی به مقصد فرستاد.

ایده پستچی های هوایی چندی است که در رسانه ها به طور جدی مطرح شده است.

اولین پستچی هوایی بدون سرنشین تست شد (+عکس)

 
 

تبلیغات