تبلیغات

اگر بخندی…( حتما بخوانید )

اگر بخندی…( حتما بخوانید )

 

روحیه ی تو باید اینجوری باشه…اگر بخندی...( حتما بخوانید )

 

اگه نیست، یه فکری به حال خودت بکن..

 

چون خیلی زود از پا در خواهی آمد..

 

 

اگر بخندی، دنیا با تو می خندد

شادی کن مردم به سوی تو جذب میشوند

 

پس شاد باش و شادی ببخش

اگر بخندی...( حتما بخوانید )

قومی متفکرند اندر ره دین

قومی به گمان فتاده در راه یقین

میترسم از آن که بانگ آید روزی

 

که ای بی خبران راه نه آنست و نه این!

( خیام )

 

تبلیغات