تبلیغات

تصاویری از جشن خانواده سلطنتی بریتانیا قبل از کریسمس

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویری از جشن خانواده سلطنتی بریتانیا قبل از کریسمس

در این تصاویر شما شاهد جشن خانوادگی خانواده سلطنتی و کادو های بسیار زیاد برای جرج عضو جدید خانواده سطنتی هستید.

خانواده سطلنتی انگلیس که در این کریسمس عضو جدید خود یعنی فرزند کیت میدلتون را در بین خود دارد، برنامه ویژه ای برای جشن کریسمس در نظر گرفته است.

 

تصاویری از جشن خانواده سلطنتی بریتانیا قبل از کریسمس

تصاویری از جشن خانواده سلطنتی بریتانیا قبل از کریسمس

تصاویری از جشن خانواده سلطنتی بریتانیا قبل از کریسمس

تصاویری از جشن خانواده سلطنتی بریتانیا قبل از کریسمس

 

 

تبلیغات