تبلیغات

عکس های جالب از پرتره‌های زیبای نخی

عکس های جالب از پرتره‌های زیبای نخی

«کومی یاماشیتا» هنرمند ژاپنی ، پرتره های زیبایی را با ابزاری غیر متعارف خلق می کند. در نمایشگاه قبلی تابلوهای خود را با مداد سیاه و تکه پارچه های پاره شده سایه هایی بسیار زیبا را در آثار خود خلق کرد. وی در پروژه های مختلف خود بسیار موفق بوده است.

آخرین کاری که از این هنرمند مشاهده می کنید چند صد میخ و نخ سیاه روی تخته چوب سفید، پرتره های زیبایی خلق کرده است.

وی در تابلوهای خود با سایه و نور به طور متحیر کننده ای بازی می کند.

عکس های جالب از پرتره‌های زیبای نخی

عکس های جالب از پرتره‌های زیبای نخی

عکس های جالب از پرتره‌های زیبای نخی

عکس های جالب از پرتره‌های زیبای نخی

عکس های جالب از پرتره‌های زیبای نخی

عکس های جالب از پرتره‌های زیبای نخی

عکس های جالب از پرتره‌های زیبای نخی

 

تبلیغات