تبلیغات

پیوند جالب دست مردی به پایش توسط پزشکان چینی !+ تصاویر

مجموعه : مجله خبری
پیوند جالب دست مردی به پایش توسط پزشکان چینی !+ تصاویر
روزانه افراد مختلف در دنیا به خاطر شغل های صنعتی جان یا اندامی از بدنشان را از دست می دهند.
 
شغل های صنعتی خطرهای بسیاری دارند و افرادی که در آن مشغول هستند ممکن است هر لحظه دچار حادثه های سخت و شاید کشنده شوند.
 
10 نوامبر ماه گذشته "ژیاو وی" کارگر چینی، دچار حادثه ای سخت شد و طی آن دست راستش قطع شد. این مرد در حال کار با یک ماشین خاص بود که ناگهان تیغه ماشین دست او را از ساق قطع کرد.
 
این مرد پس از حادثه بیهوش شد و همکارانش او را به همراه دست بریده به بیمارستان رساندند.
 
 پیوند جالب دست مردی به پایش توسط پزشکان چینی !+ تصاویر

 
پزشکان بیمارستان "چانگدی" که با صحنه بسیار عجیبی روبرو شده بودند در حرکت جالب دست این مرد را به مچ پایش پیوند زدند تا رگ های درون آن زنده مانده و دست رشد خود را ادامه دهد. این کار باعث می شود تا دست زنده بماند و از بین نرود.
 

چند روز پیش در حالی که یک ماه از حادثه می گذشت پزشکان شرایط بدنی "وی" را مناسب عملی دیگر دانسته و دست را بار دیگر به جای خود بازگرداندند. این عمل جراحی که نزدیک به 7 ساعت به طول انجامید، موفقیت آمیز بود و حالا دست راست این مرد سر جای خودش قرار دارد.
 
منبع : باشگاه خبرنگاران

تبلیغات