تبلیغات

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر
پس از افتتاح زیرگذر چهارراه ولیعصر تهران بسیاری از عابرین از زیرگذر استفاده نمی کنند و از میان نرده های حایل میان خیابان و پیاده رو عبور می کنند.
 
 
بسیاری از عابران دلیل این رفتار خود را توقف نابجای تاکسی ها برای پیاده و سوار کردن مسافران سر چهارراه عنوان می کنند.
 

تصاویر را در ادامه می‌بینیم:

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

 

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

 

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

 

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

 

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

 

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

 

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

 

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

 

حرکت عجیب عابران در چهارراه ولیعصر تهران !+ تصاویر

 
 
منبع : ایسنا

تبلیغات