تبلیغات

اثرات ردپای بیگانه در هند !+ تصاویر

اثرات ردپای بیگانه در هند !+ تصاویر
در روستای کوچک (ناگری پیسکو) در هند ، که در نزدیکی شهر رانچی (جارخند) قرار دارد گروهی از زمین شناسان به رهبری (نیتیش پریادرشی) در این مکان به مطالعه رد پائی که بر روی صخره ای قرار دارند و نسبتاً بزرگ نیز می باشد ، پرداخته و مردم محلی این ردپا را به گونه ای به پادشاهان کهن مربوط می دانند.

این ردپای بجا مانده شبیه به کف یک کفش صندل است که قدمت آن در این منطقه به هزاران سال قبل باز می گردد. اندازه این جفت رد پا 28 سانتیمتر بوده و اندازه عرض آنها به 13 سانتی متر می رسد. با توجه به اساطیر هند ، پادشاهان راما و لاکشمانا در این مکان برای مدتی در جستجو برای یافتن سیتا (همسر راما) اقامت داشته اند.

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط محققان این اثر بجامانده بر روی سنگ گرانیت قرار داشته و به احتمال زیاد در حالی که شکل سنگ به صورت جامد بوده است این ردپا بر روی آن قرار می گیرد.

در برخی از سنگ های یافت شده تصاویری از اشیاء پرنده نیز به چشم می خورد. شاید دلیل هک کردن این اثار بر روی این سنگ ها این عامل بوده است که بیگانگان خواهان این موضوع بوده اند که به ساکنان کنونی زمین نشان دهند که پادشاهان باستان از طروق آسمانی و با بهره گیری از اجسام پرنده در این مکان حضور یافته اند.

هنوز نیز قدمت دقیق این یافته به ثبت نرسیده است . و قضاوت در مورد زمان آن با توجه به شرایط آب هوایی موجود در این منطقه و همچنین تاثیرات شرایط جوی بر روی سنگ ها سخت بوده ولی با توجه به گمانه زنی های بسیار زیاد در مورد ماهیت این یافته ها معلوم شد که قدمت آنها باید به هزاران سال قبل باز گردد.

منبع : aufo.persianblog.ir

تبلیغات