تبلیغات

پل عابر پیاده مدرن به سبک چینی ها + تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
پل عابر پیاده مدرن به سبک چینی ها + تصاویر
 
تنها در چند سال اخیر برخی کلان شهرهای کشور به این مقوله ورود کرده اند. نمونه ای از یک طرح موفق را در چین می بینید. طراحی شهری از مغفول ترین موضوعات شهرداری های کشور است.

پل عابر پیاده مدرن به سبک چینی ها + تصاویرپل عابر پیاده مدرن به سبک چینی ها + تصاویر

پل عابر پیاده مدرن به سبک چینی ها + تصاویر

پل عابر پیاده مدرن به سبک چینی ها + تصاویر

پل عابر پیاده مدرن به سبک چینی ها + تصاویر

پل عابر پیاده مدرن به سبک چینی ها + تصاویر

 

تبلیغات