تبلیغات

تصاویری از دنیای زیبا و رنگارنگ کرم ها

تصاویری از دنیای زیبا و رنگارنگ کرم ها

کرم‌ها معمولا در مناطقی به وجود می‌آیند که درخت در آنها زیاد باشد، چون مهمترین منبع تغذیه آنها برگ است، اما در میان کرم‌ها، کرم‌های گوشتخوار هم وجود دارد که از حشرات دیگر تغذیه می‌کنند.

هرگاه نام کرم به گوش می خورد، نوعی احساس ناخوشایند به ما دست می دهد، در حالی که دنیای کرم ها بسیار زیباست. تصاویری که مشاهده می‌کنید، از کرم‌هایی است که کمتر تاکنون دیده شده‌اند و در زیبایی بی‌همتا هستند، برخلاف تصوری که ما از کرم‌ها داریم.

به گزارش تکناز برخی از کرم‌ها از زمان تولد تابلوغ که بیش از 20 روز به طول نمی‌کشد، 10برابر افزایش وزن دارند و برخی دیگر وزن چندانی به وزن اولیه خود اضافه نمی‌کنند. بدن کرم‌ها با وجود کوچکی از ساختار بسیار پیچیده‌ای برخوردار است، به عنوان مثال در بدن کرم‌ها بیش از 4 هزار عضله وجود دارد، در مقایسه با انسان که تنها 629 عضله دارد!!

همچنین کرم‌ها دارای اسکلت نیستند، تا از شکل و ساختار بدنی آنها محافظت کند.

تصاویری از دنیای زیبا و رنگارنگ کرم ها

تصاویری از دنیای زیبا و رنگارنگ کرم ها

تصاویری از دنیای زیبا و رنگارنگ کرم ها

تصاویری از دنیای زیبا و رنگارنگ کرم ها

تصاویری از دنیای زیبا و رنگارنگ کرم ها

تبلیغات