تبلیغات

عکس هایی از قدیمی ترین نشریه در ایران

مجموعه : تاریخ ایران
عکس هایی از قدیمی ترین نشریه در ایران
 
ساختمان قدیمی موسسه ی اطلاعات، خیابان خیام، ساخته شده در دهه ی ۱۳۱۰. روزنامه ی اطلاعات قدیمی ترین نشریه ی ایرانی فارسی زبان است که هنوز چاپ و منتشر می شود این عکس هایی که در زیر مشاهده میکنید دسته ای از عکس های این موسسه است که همان طور که گفته شده در بالا در خدمت شما دوستان قرار گرفته که بتوانید اطلاعاتی کسب کنید.
 

عکس هایی از قدیمی ترین نشریه در ایران

عکس هایی از قدیمی ترین نشریه در ایران

عکس هایی از قدیمی ترین نشریه در ایران

 
منبع: عصر ایران
 
 

تبلیغات