تبلیغات

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

مجموعه : عکس های طبیعت
این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

در این پست برای شما روح بخش ترین تصاویر روستایی زیبا در هلند را گردآوری کرده ایم امیدواریم از دیدن این تصاویر زیبا لذت ببرید.

در سال 1390 آلبومی در سایت مراحم منتشر شد كه در مورد روستای زیبایی در هلند بود. عكس های كاملتری از این روستا بدستمان رسیده كه در این البوم مشاهده میكنید. Giethoorn روستایی توریستی در هلند است که هیچ جاده ای ندارد و تمام حمل و نقل آن با استفاده از راه های آبی امکان پذیر است اطراف این روستای زیبا را دریاچه های کوچک و بزرگ پوشانده اند که زیبایی آن را دوچندان می کنند.این روستا را میتوان ونیز هلند نامید.

 

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

این روستا نمونه ای از زیباترین روستای جهان میباشد !+ عکس

تبلیغات