تبلیغات

رفتار زشت ملکه انگلیس با کودکان !+ عکس

مجموعه : مجله خبری
رفتار زشت ملکه انگلیس با کودکان !+ عکس

ملکه که پیش از این صبر می کرد و دسته های گل را از آنها می گرفت، برای دو هفته است که اصلا توجهی به این کودکان نمی کند.!

باز هم ملکه انگلیس سنت شکنی کرد و او هیچ دسته گلی از کودکانی که به استقبال او آمده بودند نپذیرفت.

 تکناز: این هفته هم که عده ای از کودکان با دسته های گل بر سر راه ملکه انگلیس ایستاده بودند، بازهم مورد بی توجهی ملکه قرار گرفتند.

 ملکه که پیش از این صبر می کرد و دسته های گل را از آنها می گرفت، برای دو هفته است که اصلا توجهی به این کودکان نمی کند.

بسیاری از خانواده ها برای دیدن ملکه و اهدای گل برای دو هفته است که بی نتیجه راهی خانه های خود می شوند.

 رفتار زشت ملکه انگلیس با کودکان !+ عکس

 رفتار زشت ملکه انگلیس با کودکان !+ عکس

 رفتار زشت ملکه انگلیس با کودکان !+ عکس

 رفتار زشت ملکه انگلیس با کودکان !+ عکس

 رفتار زشت ملکه انگلیس با کودکان !+ عکس

منبع: جام نیوز

 

تبلیغات