تبلیغات

دختری که همیشه در آغوش مادرش است (عکس)

دختری که همیشه در آغوش مادرش است (عکس)
 
خانم آپیلا 42 ساله مادر این دختر مجبور است به هر کجا می رود دختر 19 ساله خود را بخاطر وضیعتی که دارد همیشه بغل کند.
 
اجیفا خاتون دختر 19 ساله ای است که در همان کودکی رشدش متوقف شد.او ساکن میراپار هندوستان است.اکنون که 19 سال سن دارد هنوز مادرش با قاشق غذا در دهانش می گذارد و مادرش خانم آپیلا 42 ساله مجبور است به هر کجا می رود دختر 19 ساله خود را بغل نماید.وزن خاتون 7 کیلو بیشتر نیست.
تنها کلماتی که او می تواند به زبان بیاورد این است که به مادرش می گوید ماما به پدرش می گوید بابا و به خواهرانش می گوید دد.خواهران خاتون رینی 17 ساله و ربیع 14 ساله و همچنین برادرش دنیش 8 ساله با سن کوچکشان چندین برابر او هستند.
 
 
 

تبلیغات