تبلیغات

عکس هایی از قلعه مهرانگهر در هند

عکس هایی از قلعه مهرانگهر در هند
 
به گزارش تکناز مهرانگهر  نام قلعه ای است  در استان راجستان هند . این قلعه در ارتفاع 400 متری برقله کوه ساخته شده است. دورن این دیوارهای قطور تعداد زیادی باغ هایخصوصی ، گلخانه و اتاق های لوکس قرار داشته است.

در حال حاضر بخشی از این قلعه بر روی عموم باز شده و به موزه تبدیل شده است.این قلعه در قرن پانزدهم ساخته شده است.

 

عکس هایی از قلعه مهرانگهر در هند

عکس هایی از قلعه مهرانگهر در هند

عکس هایی از قلعه مهرانگهر در هند

عکس هایی از قلعه مهرانگهر در هند

عکس هایی از قلعه مهرانگهر در هند

 
 

تبلیغات