تبلیغات

صرفه جویی جالب این زوج برای خانه دار شدن ! (+ عکس)

صرفه جویی جالب این زوج برای خانه دار شدن ! (+ عکس)
 
این زوج برای رسیدن به این هدف 3 قانون را به اجرا گذاشتند:! 1- خرید رفتن ممنوع2- تعطیلات ممنوع3- صرف غذا در بیرون از خانه ممنوع.
 
چهار سال پیش مرد جوانی به نام کیو گوینگ در کارخانه بائودینگ با خانم هائو رانران اشنا شد.

اشنایی منجر به ازدواجشان شد.مرد جوان از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نبود.حتی برای برگزاری مراسم عروسیش خانه ای را قرض گرفت.کیو تمام همتش را به کار می گرفت تا پولی پس انداز نماید و زندگی خوبی برای خانمش دست و پا نماید.

برای رسیدن به این هدف به اتفاق نامزدش سه قانون را در خانه به اجرا گذاشتند:1- خرید رفتن ممنوع2- تعطیلات ممنوع3- صرف غذا در بیرون از خانه ممنوع.

 صرفه جویی جالب این زوج برای خانه دار شدن ! (+ عکس)

 

کل دستمزدی که دوتایی در ماه می گرفتند 4 هزار ین بود در حالی که کرایه خانه معمولی در حومه کارخانه کمتر از 100 هزار ین نبود.به گزارش پارس ناز به همین منظور برنامه ریزی نمودند که بتوانند در ماه 3500 ین صرفه جویی نمایند.گرانی امانشان را بریده بود مجبور بودند با روزی یک دلار زندگی نمایند. ارزانترین سبزیجات چیزی بود که مصرف روزانه انها بود.به گفته انها هشت ماه بود که بوی گوشت به مشامشان نخورده بود.

صرفه جویی جالب این زوج برای خانه دار شدن ! (+ عکس)

شوهر تا رمق داشت شب و روز کار می کرد. برخی روزها می شد که خانم از سبزیجاتی که توسطسایر خانواده ها دور ریخته می شد برای مصرف خانه تهیه می نمود. پس از ماه ها و سالها تلاش عاقبت صرفه جویی نتیجه داد و دوتایی توانستند در اغاز سال 2014 به خانه جدید خود عزیمت نمایند.دوتایی ارزش اجر به اجر خانه را می دانستند.به رویای خود جامه عمل پوشانده بودند.سکه سکه جمع شده بود و خانه ای ساخته شده بود.

 
 

تبلیغات