تبلیغات

عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

 

عکس های آذین حقیقی عکاس فارس از یکی از اجراهای سیرک او را در زیر می بینید.

“پهلوان خلیل عقاب” چهره آشنای ورزش پهلوانی که مدت هاست به عنوان مدیر سیرک بین لمللی فعالیت می‌کند. وی در سال ۱۳۰۳ در شهر شیراز متولد شد و دوران نوجوانی خود را با ورزش باستانی آغاز کرد و پس از آن به انجام نمایشهای پهلوانی پرداخت و اولین بنیانگذار عملیات پهلوانی بصورت بلیط فروشی و همراه با برنامه آکروباتیک و موزیک و عملیات با حیوانات بود.

 

پهلوان عقاب اولین نفری بود که از کشور هندوستان شیر و خرس آورده و آن‌ها را تربیت کرده و روی صحنه آورد. خلیل عقاب بین سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ به بسیاری از شهرهای ایران سفر کرد و نمایش‌های خود را به اجرا گذاشت. اولین بار در ایران سیرکی به مدیریت وی، با ۶۰ هنرمند از ایتالیا، رومانی و پرتغال به اجرای نمایش پرداخت. از آن پس فرزندان پهلوان خلیل به اجرای نمایش پرداختند و هنرمندان زیادی را به عرصه هنر آموزش و تحویل دادند.عکس های آذین حقیقی عکاس فارس از یکی از اجراهای سیرک او را در زیر می بینید.

 
 
 

 عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

 عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران   عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران  

  عکس هایی از سیرک پهلوان خلیل عقاب در ایران

 

a