تبلیغات

پوتین با سگش اینطور صدر اعظم آلمان را ترساند !+ تصاویر

پوتین با سگش اینطور صدر اعظم آلمان را ترساند !+ تصاویر
 
مرکل در این تصاویر بسیار نگران و مضطرب به نظر می رسد. او با حالتی ترسیده به سگ نگاه می کند و سعی دارد که آرامش خودش را حفظ کند.
 
در میان سران و مقامات اروپایی معروف است که “آنگلا مرکل” صدر اعظم آلمان از سگ می ترسد. گفته می شود ترس او به زمان کودکی اش باز می گردد زیرا از طرف یک سگ مورد حمله قرار گرفته بود.

به نظر نمی رسد آقای “پوتین” رئیس جمهور روسیه و مشاوران او در حوزه کشور آلمان، از این ترس خانم مرکل بی اطلاع بوده اند از همین رو در دیدار اخیری که صدر اعظم آلمان با هدف مذاکره درباره حمله روسیه به اوکراین برای تهدید روسیه، به دیدار پوتین رفته بود، یک سگ غول پیکر سیاه رنگی را در محل این دیدار آورده و او را رها کرده بودند.

تصاویر منتشر شده در مورد دیدار اخیر پوتین و مرکل نیز به وضوح این مسأله را نشان می دهد. مرکل در این تصاویر بسیار نگران و مضطرب به نظر می رسد. او با حالتی ترسیده به سگ نگاه می کند و سعی دارد که آرامش خودش را حفظ کند.

 

 پوتین با سگش اینطور صدر اعظم آلمان را ترساند !+ تصاویر

 پوتین با سگش اینطور صدر اعظم آلمان را ترساند !+ تصاویر

 پوتین با سگش اینطور صدر اعظم آلمان را ترساند !+ تصاویر

 

تبلیغات