تبلیغات

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین
 
تجمع خودروهایی که رانندگان آن از بیم تصمیم ناگهانی دیگری درمورد بنزین اجازه نمی‌دهند مخزن سوخت خودرو خود حتی کمتر از ۵ لیتر تهی شود نمود دیگری از بی‌توجهی به برنامه‌ریزی در امور مختلف مردم است.

در آستانه اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها پمپ بنزین ها شب پر ازدحامی را سپری کردند.

تعلل دولت در اعلام میزان سهمیه خودروهای شخصی این روز‌ها موجب شده است تا صف‌های طویلی در مقابل جایگا‌های سوخت ایجاد شود. تجمع خودروهایی که رانندگان آن از بیم تصمیم ناگهانی دیگری درمورد بنزین اجازه نمی‌دهند مخزن سوخت خودرو خود حتی کمتر از ۵ لیتر تهی شود نمود دیگری از بی‌توجهی به برنامه‌ریزی در امور مختلف مردم است.

 

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

پس از آنکه اعلام شد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از این هفته آغاز می شود و حتی در برخی سایت ها آمده بود که از اول اردیبهشت نرخ بنزین گران می شود، شب گذشته بسیاری از مالکان خودروها به محض مشاهده کاهش چند لیتری باک اتومبیل‌شان به جایگاه‌های سوخت‌رسانی سطح شهر مراجعه ‌کرده و باک خود را مملو از بنزین می‌سازند و حتی برخی رانندگان دبه های چهار و پنج لیتری را هم اضافه بر باک خودرو پر می کردند.

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

دیشب حوالی ساعت ۱۲و نیم نیمه شب بسیاری از پمپ بنزین های تهران صفهای طولانی را به خود دید و به نظر می رسد امروز نیز صفوف پمپ‌های بنزین همچنان طولانی باشد که به نظر می رسد.

جالب این است که از بعدازظهر روز گذشته، برخی جایگاه‌های پمپ بنزین در شرق تهران از توزیع بنزین خودداری می کردن و عملا تعطیل بودند و این در حالی صورت می‌‌گیرد که صف‌های طولانی خودروهای سواری که به چند کیلومتر نیز می‌رسید در انتظار بنزین هستند. عکس های امیر سرشته، شیری و عسگری  در این رابطه را می بینید.

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

در آستانه اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها پمپ بنزین ها شب پر ازدحامی را سپری کردند.

تعلل دولت در اعلام میزان سهمیه خودروهای شخصی این روز‌ها موجب شده است تا صف‌های طویلی در مقابل جایگا‌های سوخت ایجاد شود. تجمع خودروهایی که رانندگان آن از بیم تصمیم ناگهانی دیگری درمورد بنزین اجازه نمی‌دهند مخزن سوخت خودرو خود حتی کمتر از ۵ لیتر تهی شود نمود دیگری از بی‌توجهی به برنامه‌ریزی در امور مختلف مردم است.

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

پس از آنکه اعلام شد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از این هفته آغاز می شود و حتی در برخی سایت ها آمده بود که از اول اردیبهشت نرخ بنزین گران می شود، شب گذشته بسیاری از مالکان خودروها به محض مشاهده کاهش چند لیتری باک اتومبیل‌شان به جایگاه‌های سوخت‌رسانی سطح شهر مراجعه ‌کرده و باک خود را مملو از بنزین می‌سازند و حتی برخی رانندگان دبه های چهار و پنج لیتری را هم اضافه بر باک خودرو پر می کردند.

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

دیشب حوالی ساعت ۱۲و نیم نیمه شب بسیاری از پمپ بنزین های تهران صفهای طولانی را به خود دید و به نظر می رسد امروز نیز صفوف پمپ‌های بنزین همچنان طولانی باشد که به نظر می رسد.

جالب این است که از بعدازظهر روز گذشته، برخی جایگاه‌های پمپ بنزین در شرق تهران از توزیع بنزین خودداری می کردن و عملا تعطیل بودند و این در حالی صورت می‌‌گیرد که صف‌های طولانی خودروهای سواری که به چند کیلومتر نیز می‌رسید در انتظار بنزین هستند. عکس های امیر سرشته، شیری و عسگری  در این رابطه را می بینید.

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

تصاویری از تجمع خودرو ها در پمپ بنزین

 

 

تبلیغات