تبلیغات

شلاق زدن زن و مرد هرزه در ملاء عام + عکس

شلاق زدن زن و مرد هرزه در ملاء عام + عکس
 
بر اساس شریعت حاکم در اندونزی مرد و زن هرزه هر کدام به 9 ضربه شلاق در ملا عام محکوم شدند.

یک زن 25 ساله اندونزیایی متهم است در یکی از مناطق شمالی ایالت  " باندا اچه" با مرد 40 ساله متاهل روابط نامشروع داشته است. برخی از افراد متعصب اندونزی مرد را قبل از تحویل دادن به پلیس به شدت کتک زدند و روی بدنش پسماند فاضلاب خالی نمودند. پلیس دو فرد را به جرم زیرپا گذاشتن قوانین مذهبی به شلاق محکوم نموده است. بر اساس شریعت حاکم در اندونزی مرد و زن هرزه هر کدام به 9 ضربه شلاق در ملا عام محکوم شدند.

 شلاق زدن زن و مرد هرزه در ملاء عام + عکس

 شلاق زدن زن و مرد هرزه در ملاء عام + عکس

 

 

تبلیغات