تبلیغات

نبوغ و خلاقیت دیدنی یک کودک ایرانی (تصویری)

نبوغ و خلاقیت دیدنی یک کودک ایرانی (تصویری)
 
این تصویر با هزاران لایک و شئر به سوژه روز صفحات فارسی در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
 
باید به خلاقیت و نبوغ این کودک روستایی آفرین گفت. استعداد هایی که در سرتاسر پهنه خاکی ایرانمان وجود دارند.


نبوغ و خلاقیت دیدنی یک کودک ایرانی (تصویری)

 

 
 

تبلیغات