تبلیغات

ماهی دلقک راه راه (Banded Clownfish)

ماهی دلقک راه راه (Banded Clownfish)


دلقک ماهی راه راه یکی از گونه های دلقک ماهی است که نسبت به سایر گونه های این ماهی فراوانی بیشتری در آکواریوم ها دارد. قیمت این ماهی نسبتا” مناسب است و همچنین نگهداری آسانی دارد. نکته ی قابل توجه این است که تکثیر و تخمریزی این ماهی در آکواریوم امکان پذیر است.  به همین دلیل گسترش این ماهی در آکواریوم ها نسبت به سایر گونه های این ماهی بیشتر بوده است.

 زیستگاه دلقک ماهی راه راه قسمت های غربی اقیانوس آرام، خلیج فارس و همچنین سواحل مرجانی استرالیا و ژاپن می باشد. این ماهی معمولا” در فضای باز آب و در عمق ۱ تا ۶۰ متر یافت می شود. بدن این ماهی دارای رنگ زرد تا قهوه ای به همراه دو تا سه نوار سفید یا خاکستری بر روی آن است. دم ماهی نر به رنگ زرد و دم جنس ماده سفید رنگ می باشد. دلقک راه راه تا ۱۴ سانتی متر رشد می کند.

دلقک ماهی راه راه از دسته ماهیان مقاوم آکواریوم های آب شور محسوب می شود. این ماهی بیشتر اوقات روز را در فضای باز آکواریوم شنا می کند و کمتر خود را در میان مرجان ها پنهان می کند.

آکواریومی همراه با صخره های مرجانی فراوان برای این ماهی مناسب است. حداقل حجم آکواریوم مورد نیاز برای این ماهی ۱۸۹ لیتر می باشد. دمای آکواریوم این ماهی در حدود ۲۱ تا ۲۶ درجه ی سانتی گراد مناسب است. دمای بیشتر از ۳۲ درجه و کمتر از ۱۷ درجه ی سانتی گراد موجب صدمه دیدن ماهی می شود. در آکواریوم این ماهی می توان شقایق دریایی و سایر بی مهرگان را قرار داد. در طبیعت نیز این ماهی یک شقایق دریایی را به عنوان محل زندگی خود انتخاب می کند.

جفت ماهی در فضای باز تخمریزی کرده و سپس تخم ها را رها می کنند. لاروها پس از مدت ۳۰ دقیقه از تخم خارج می شوند.

دلقک ماهی راه راه موجودی همه چیز خوار است و می توان آن را با انواع غذاهای ماهیان آب شور تغذیه نمود. در طبیعت این ماهی از پلانکتون ها و همچنین قسمت های مرده ی شقایق های دریایی تغذیه می کند. برای تغذیه ی این ماهی در آکواریوم می توان از انواع غذاهای زنده، غذاهای منجمد و همچنین غذاهای بسته بندی استفاده نمود. توصیه می شود که در هر روز حداقل دو وعده غذا به ماهی داده شود.تبلیغات