تبلیغات

جراحی موفقیت آمیز برداشتن تومور 6 کیلویی این مرد! + عکس

مجموعه : پزشکی و سلامت
جراحی موفقیت آمیز برداشتن تومور 6 کیلویی این مرد! + عکس

 

او در مصاحبه با رویترز میگوید این موضوع که هر بار که خیابان میرفتم مردم مرا نگاه میکردند و به من خیره میشدند مرا ازار میداد.البته هنگام چرخاندن سرم هم مشکل داشتم.

برداشتن تومور شش کیلویی عجیب این مرد دکتر های اسلواکی موفق شدند در یک عمل جراحی سخت یک تومور ۶ کیلویی از صورت این مرد اسلواک بردارند.در سال ۲۰۰۴ بود که Stefan Zoleik مبتلا به بیماری شد که باعت میشد تومور چربی به سرعت بر روی صورت او رشد کند تا نهایت به این حجم برسد.

 

جراحی موفقیت آمیز برداشتن تومور 6 کیلویی این مرد! + عکس

یکی از این تومور ها زیر چانه ی او و از یک گوش تا گوش دیگر کشیده شده بود و باعث میشد که مردم در خیابان بایستند و به او خیره شوند. او در مصاحبه با رویترز میگوید این موضوع که هر بار که خیابان میرفتم مردم مرا نگاه میکردند و به من خیره میشدند مرا ازار میداد.البته هنگام چرخاندن سرم هم مشکل داشتم.

جراحی موفقیت آمیز برداشتن تومور 6 کیلویی این مرد! + عکس

سرانجام جراح Igor Homola موفق شد تا در یک عمل سخت و طولانی که ۵ ساعت طول کشید این غده چربی را از صورت استفان بردارد  و او را به زندگی عادی برگرداند.او بعد از عمل میگوید: این فوق العاده است.این خیلی بهتر از گذشته است.حالا هیچ احساس درد هم حتی ندارم و میتوانم به زندگی عادی خود برگردم.او ده سال را بدین شکل زندگی کرده بود.

 

جراحی موفقیت آمیز برداشتن تومور 6 کیلویی این مرد! + عکس

برداشتن تومور شش کیلویی عجیب این مرد

جراحی موفقیت آمیز برداشتن تومور 6 کیلویی این مرد! + عکس

جراحی موفقیت آمیز برداشتن تومور 6 کیلویی این مرد! + عکس

 

 

تبلیغات