تبلیغات

عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا

عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا

 

محققان سازمان "ملی اقیانوس آمریکا" طرحی را به منظور ایجاد یک گلخانه زیر آبی و پرورش انواع گونه های مرجان به اجرا گذاشته اند که تصاویر ادامه به خوبی جزئیات و خلاقیت به کار گرفته شده را نمایان می سازد

مرجان های دریائی به عنوان یکی از گونه های مهم و منحصر به فرد حیات در آب ها همواره مورد توجه دانشمندان و اقیانوس شناسان قرار داشته است.

به گزارش زیست نیوز، این گونه های با ارزش پیوسته در معرض تهدیداتی چون آسیب های ناشی از تردد کشتی ها، طوفان های شدید، زلزله ها، حمله ریز موجودات اقیانوی، بیماری، آلودگی و حتی صید بی رویه شکارچیان قرار داشته اند.

از این رو محققان سازمان "ملی اقیانوس آمریکا" طرحی را به منظور ایجاد یک گلخانه زیر آبی و پرورش انواع گونه های مرجان به اجرا گذاشته اند که تصاویر ادامه به خوبی جزئیات و خلاقیت به کار گرفته شده را نمایان می سازد

.


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا


عکس های زیبا از گلخانه ای در اعماق دریا

 

 

تبلیغات