تبلیغات

شاید بد نیست محبت را از این حیوانات یاد بگیریم !+ تصاویر

شاید بد نیست محبت را از این حیوانات یاد بگیریم !+ تصاویر
این روزها که اخبار تلخی از گوشه کنار جهان از کشتن مردم بی گناه و جنگ خونریزی به گوش میرسد هنوز هم جایی برای اخبار جالب و خواندنی هست.
 
بنا بر این گزارش، گردشگری در پارک حیات وحش Featherdale سیدنی به صحنه جالبی برخورد و از آن عکس گرفت. وی با تعجب دید که کانگورویی دارد ظرف پر از غذایی را به یک کبوتر تعارف می کند.
 
این گردشگر می گوید: نوه من یک ظرف پر از غذا به این کانگوروی داد و این حیوان از کبوتری که آن نزدیکی بود خواست که با او در خوردن شریک شود.
 
شاید بد نیست محبت را از این حیوانات یاد بگیریم !+ تصاویر
 
 
بفرمایید ناهار خدمت باشیم!اگر مهربانی یکی از رازهای زندگی بر روی کره زمین باشد-که هست- جانداران ساکن در این کره به صورت غریزی به این توانایی مجهزند.
 
به همین دلیل، در اخبار مختلف، می بینیم و می شنویم که حیوانات مختلف به هم-نوعان خود و یا به حیوانی از نوع دیگر، به نحوی، مهربانی می کنند.
 
شاید بد نیست محبت را از این حیوانات یاد بگیریم !+ تصاویر
 
 
 

تبلیغات