تبلیغات

این مرد پاهایش تبدیل به کفش شد !!+ تصاویر

این مرد پاهایش تبدیل به کفش شد !!+ تصاویر

 

وی با لبخند در مقابل دوربین ژست می‌گیرد تا از او عکس بیندازند و این عمل از نظر او افتخار آمیز است چون در سراسر جهان مطرح می‌شود.

یک مرد میانسال به مدت ۸ سال بدون کفش راه رفته و در این مدت پاهای وی مانند چرم سیاه، سفت و زبر شده‌اند.

 به گزارش تکناز شاید عجیب باشد ولی برخی از افراد بی‌دلیل کارهایی انجام می‌دهند که انسان متحیر می‌شود و دوست دارد بداند دلیل عمل انجام شده چه می‌تواند باشد.

این مرد، 8 سال پیش بدون هیچ دلیلی تصمیم گرفته بود، بدون کفش راه برود؛ در این مدت کف پاهای او مانند چرم سفت و سیاه شده‌اند؛

این مرد پاهایش تبدیل به کفش شد !!+ تصاویر

این مرد پاهایش تبدیل به کفش شد !!+ تصاویر

این مرد پاهایش تبدیل به کفش شد !!+ تصاویر

این مرد پاهایش تبدیل به کفش شد !!+ تصاویر

این مرد پاهایش تبدیل به کفش شد !!+ تصاویر

این مرد پاهایش تبدیل به کفش شد !!+ تصاویر

 

فارس

 

تبلیغات