تبلیغات

تصویر عجیب موجود فضایی واقعی در جنگل های چین

تصویر عجیب موجود فضایی واقعی در جنگل های چین

تصویر عجیب و جنجالی موجود فضایی واقعی در جنگل های چین ، به گزارش پارس ناز یکی از توریستهایی که به کشور چین سفر کرده است می گوید در جنگل شخصیت خیالی فیلم ارباب حلقه ها را دیده است.

تکناز: وی می افزاید در داخل جنگل بوده است که گالوم را نزدیک تخته سنگی دیده است که چمباتمه زده و پوست بدنش رنگین و بینی قلمی و گوشهای اویزان داشته است.

وی می افزاید من جهت انجام کار شخصی به گوشه ای از جنگل پناره بردم که ناگهان این موجود عجیب و غریب را دیدم.هر چند ترسیده بودم اما سعی نمودم چند تا عکس از او بگیرم.

تصویر عجیب موجود فضایی واقعی در جنگل های چین

تصویر عجیب موجود فضایی واقعی در جنگل های چین

 

 

منبع: دیلی خبر

 

تبلیغات