تبلیغات

وقتی که خانم هم اتاقی شرکت نگرانتان می شود !

وقتی که خانم هم اتاقی شرکت نگرانتان می شود !

چراغ قرمزهایی که شاید برای شما اتفاق بیفتد…

در دوران سیر شدن از هم ، مقایسه و یافتن آدم بهتر شروع می شود! کسی پیدامی شودکه فوری وارد قلبمان می شود و می تواند به آسانی جای همخانه مان را بگیرد.

تلفن همراه تک بوقی زد یعنی اس ام اس رسیده . دکمه ها را زد و پیام را خواند؛ خانم هم اتاقی شرکت نوشته بود:" کی می رسی؟" نوشتم:" تا نیم ساعت دیگه" دوباره اس ام اس داد:" سر دردت بهتر شد؟" نوشتم:" بهترم" آخرین با ر نوشت " خانمت زنگ زد و کارت داشت "  …

آدم های خوب و غیر خوب ، در نهانشان تمایل عجیبی دارند که از قانون ، سرپیچی کنند . اگر خیابانی "ورود ممنوع"، خلوت باشد ، واردش می شوند. اگر نیمه شب باشد از چراغ قرمز می گذرند و علاوه بر این گذشتن، در قلبشان حسی دارند که نمی شود درست توصیف کرد، فقط  می شود گفت لذت می برند!

آدم های غیر خوب ، به صورت عادتی ، قانون شکن اند و آدم های خوب ، از دستشان در می رود و زود هم پشیمان می شوند . اما اگر آدم ها در فضایی باشند که خود به خود ، امکان قانون شکنی داشته باشند  و حس کنند که در آن فضا ، آدم های زیادی قانون شکن اند ، راحت تر از قانون ، سرپیچی می کنند و عذاب وجدانشان هم کم است.

در سال های اخیر ، به فضای معمولی زندگی ما ، فضای تازه ای اضافه شده ؛ همان فضای مجازی. در این فضا آدم ها می توانند زندگی کنند و قانون ها را متناسب با سلیقه خودشان ، تغییر دهند یا از پذیرفتن قانونی سرپیچی کنند . آن قدر هم زیادند که آدم ها عذاب وجدانشان کم می شود.
اینترنت نیز مانند تمام رسانه های وارداتی ، با زبان و دنیای خودش آمده است. فقط و فقط هم برای نابودی فرهنگی ایجاد نشده اما اگر درست نشناسیمش ، می تواند تبدیل به نابودگری آرام و بی رحم تبدیل شود

یافتن جایگزینِ بهتر از پنجره اینترنت

وقتی با همسرمان زندگی می کنیم، خوبی ها و بدی ها را خوب نمی بینیم. رفتارها پشت پرده عادت گم می شوند و شیرینی آغازین خود را از دست می دهند. روزگاری همسرمان را به خاطر صد ویژگی مثبت انتخاب کرده ایم و به خاطر همین ویژگی ها ، ده ویژگی منفی اش را هم پذیرفته ایم اما در دوران سیر شدن از هم ، نسبت ها جایشان را عوض می کنند . همه خوبی ها به خاطر تکراری شدن ، تبدیل به ویژگی های خسته کننده می شوند.

از این جا مقایسه و یافتن آدم بهتر شروع می شود! کافی است کسی پیدا شود که فقط همان ده ویژگی را نداشته باشد ؛ فوری وارد قلبمان می شود و می تواند به آسانی جای همخانه مان را بگیرد.

و امروز ، بازترین پنجره ورود آدم تازه ، اینترنت و تلفن همراه است.

اینترنت نیز مانند تمام رسانه های وارداتی ، با زبان و دنیای خودش آمده است. فقط و فقط هم برای نابودی فرهنگی ایجاد نشده اما اگر درست نشناسیمش ، می تواند تبدیل به نابودگری آرام و بی رحم تبدیل شود.

اینترنت مانند بسیاری از پدیده های دنیای امروز بومی ایران نیست؛ همه بر اساس فرهنگ و زبان اروپا و آمریکا، مخاطب را "تو" و نه شما خطاب می کنند و به اندازه ای که پشت هم آمدن ضمیرها و فعل های مربوط به مخاطب مفرد در زبان اینترنت عادی است، در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی _اسلامی ما،  ایجاد شک و ابهام می کند.  وقتی این شک و ابهام ، به دنیای همسری وارد شود، مانند مشعلی است که به انبار پارچه بیندازند ، آرام می سوزاند و خاکستر می کند. و اگر در این مسیر ، یک طرف ماجرا خود به خود و از پیش اهل تردید باشد و طرف دیگر اهل رفع سوء تفاهم نباشد ، طلاق حتمی خواهد بود.

متاسفانه کسانی پیدا می شوند که وقتی لحن نوشته یا پیام اینترنتی شان را می خوانید، انگار می خواهند کاستی های همسرشان را از راه گپ زدن با مشابه او پر کنند.

ما تا امروز نتوانسته ایم متناسب فرهنگمان از اینترنت استفاده کنیم . کافی است به سرگردانی امروز در بخش دردسر آفرین اینترنت نگاه کنیم!

منبع:رنج آدم شدن تالیف سید محمد سادات اخوی

تبیان

 

تبلیغات