تبلیغات

بسیار جالب: نامه یک پسر به پدرش بعد از گرفتن کارنامه

مجموعه : مطالب طنز

پدر در حال رد شدن از كنار اتاق خواب پسرش بود،
با تعجب دید كه تخت خواب كاملاً مرتب و همه چیز جمع و جور شده.
یك پاكت هم به روی بالش گذاشته شده و روش نوشته بود «پدر».
با بدترین پیش داوری های ذهنی پاكت رو باز كرد و با دستان لرزان نامه رو خوند

 

بسیار جالب: نامه یک پسر به پدرش بعد از گرفتن کارنامه

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

a