تبلیغات

بلندترین سگ جهان

بلندترین سگ جهان

بلندترین سگ جهان جرج غول پیکر (Giant George)  نام دارد که توسط آقای دیوید ناصر در توسان آریزونا نگهداری میشود.

بلندای این سگ از نوک پنجه تا شانه هایش به 1.092 متر میرسد ،همچنین وزن این سگ غول پیکر 111 کیلوگرم است و در ماه 50 کیلوگرم خوراکی مصرف میکند!

 

این سگ 4 ساله نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به عنوان بلندترین سگ زنده جهان و بلندترین سگ جهان برای همیشه وارد نمود.

این سگ از نژاد سگ های گریت دین میباشد که نژاد اصلی این سگ ها آلمانیست و یکی از زیباترین و بزرگترین نژادهای سگ در جهان میباشند.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات