تبلیغات

طریقه خشک کردن میوه مثل آناناس

لطفا" طریقه خشک کردن میوه مثل آناناس وموز رادر منزل رابنویسید.البته بدون استفاده از دستگاه خشک کن داخل بازار باشدپاسخ : دوست عزیز می دانم که سوالتان را برای بار دوم است که می پرسید. چون من داشتم در مورد سوالتان جستجو می کردم برای همین نتوانستم آن موقع پاسخ سوالتان را بدهم.
البته باید بگویم که جستجوهایم نیز به نتیجه نرسید. موز و آناناس از جمله میوه هایی هستند که بدون دستگاه خشک کن نمی توان آنها را خشک کرد. زیرا زود سیاه و لهیده شده و از بین می روند. بنابراین باید به حالت سریع خشک شوند.
البته شما باید بدانید که ممکن است بعضی از میوه ها را به وسیله نور آفتاب و و بعضی ها را هم به وسیله گوگرد خشک کرد. باید به شما اطلاع دهم که طبق نظر کارشناسان خشک کردن میوه ها در آفتاب از نظری تمیزی و بهداشت به هیچ عنوان کنترل شده نیست. و میوه هایی که با گوگرد خشک می شوند (البته این نوع میوه ها صنعتی می باشند) نیز برای سلامتی مضرند. بنابراین بهترین راه برای تهیه میوه خشک همان استفاه از دستگاه مخصوص می باشد
a