تبلیغات

نکته ای در مورد باز کردن لوله

برای باز كردن گرفتگی لوله

یك فنجان نمك و یك فنجان جوش شیرین و آب جوشیده را باهم مخلوط كرده و در لوله بریزید و بگذارید تا نیم ساعت بماند سپس لوله مورد نظر را تمیز کنید .

 

تبلیغات