تبلیغات

خاطره لطیف از دکتر علی شریعتی

خاطره لطیف از دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی :

« کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس ما می نشست

که برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود آن هم به سه دلیل؛

اول آنکه کچل بود،

دوم اینکه سیگار می کشید .

و سوم – که از همه تهوع آور بود- اینکه در آن سن و سال، زن داشت!

… چند سالی گذشت یک روز که با همسرم از خیابان می گذشتیم ،

آن پسر قوی هیکل ته کلاس را دیدم در حالیکه :

زن داشتم ،سیگار می کشیدم وکچل شده بودم.

وتازه فهمیدم که خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران که ابراز انزجار می کند

ممکن است در خودش بوجود آید.

 
 

تگ های این مطلب :
( مقبره دکتر علی شریعتی ) – ( همکلاسی دکتر علی شریعتی ) – ( دوران مدرسه دکتر علی شریعتی ) – ( عروسی دکتر علی شریعتی ) – ( خاطرات دکتر شریعتی ) – ( فلسفه دکتر علی شریعتی ) – ( کتاب اشعار دکتر شریعتی ) – ( عکس دکتر علی شریعتی ) – ( کتاب فاطمه فاطمه است ) – ( اشعار دکتر علی شریعتی ) – ( دانلود کتاب های دکتر شریعتی ) – ( همسر دکتر علی شریعتی ) – ( کتاب دکتر علی شریعتی ) – ( دکتر علی شریعتی ) – ( همکلاسی ) – ( خاطرات بامزه ) – ( خاطرات خواندنی ) –
a