تبلیغات

انزال زودرس منی چیست و چگونه ایجاد می شود؟

هنگامی که مرد قبل از آن که ارضا شود، دچار انزال شده و منی از آلت او خارج شود، گویند که مرد دچار انزال زودرس است.

گاهی انزال زودرس طبیعی بوده و فقط به علت پرهیز طولانی از مسایل جنسی به وجود می آید. به غیر از این احتمالا تعداد کمی از زنان در هر مقاربت به ارگاسم می رسند.

انزال زودرس، دائمی، مشکل جدی است و به عدم رضایت همسر و ناتوانی منتهی می شود. گاهی وجود تجارب اولیه ممکن است به بروز حالت شرطی شدن و انزال سریع منتهی می شود.

علت اصلی انزال زودرس، اضطراب است. عدم رضایت متقابل زوجین و وجود بحران خانوادگی می تواند تولید انزال زودرس کند.

در صورتی که انزال زودرس به دفعات کم روی دهد، و در فواصل آن، ارضا، رضایتمندانه باشد مساله ای ایجاد نمی کند.

در چنین حالتی انزال مرد قبل از دخول و یا بلافاصله بعد از آن صورت می گیرد. اگر این مساله از رسیدن طرف مونث به ارگاسم جلوگیری کند، باید آن را به عنوان یک ناتوانی در نظر گرفت.

به نظر می رسد نوع معمولی رفتار آن همواره به شکل زیر است:

عدم تجربه موجب شتاب زیاد و یک مرحله هیجانی ناکافی می شود.

 
a