تبلیغات

علائم و نشانه های مشترک بلوغ در پسران و دختران کدامند؟

1- روئیدن موهای زهاری و زیر بغل

2- تغییر فشار خون و ضربان قلب

3- تغییر صدا

4- زیاد شدن عرق بدن و دارای بوی خصوصی شدن

5- ازدیاد چربی زیر پوست و ظاهر شدن جوشهای صورت

6- سایر علائم که به دلیل کلیت نداشتن نمی توان آن را تعمیم داد.

 
 

تبلیغات