تبلیغات

تعیین زمان تخمك‌گذاری

خانواده- همشهری آنلاین:
ی كه قصد دارند باردار شوند نیاز دارند كه در مورد دوره‌های قاعدگی‌شان به خصوص زمان تخمك‌گذاری‌شان اطلاع داشته باشند.
تخمك‌گذاری، آزاد‌شدن تخمك بالغ است كه یك بار در هر دوره قاعدگی رخ می‌دهد، و دراین هنگام تخمك آماده لقاح‌یافتن و بارورشدن است.

این نكات را در مورد دوره قاعدگی و زمان تخمك‌گذاری به یاد داشته باشید:

یك دوره قاعدگی از اولین روز شروع قاعدگی تا اولین روز قاعدگی بعدی اندازه‌گیری می‌‌شود.
یك دوره قاعدگی به طور معمول 28 تا 32 روز طول می‌كشد، اما ممكن است كوتاه‌تر یا بلندتر باشد.
زمان تخمك‌گذاری با محاسبه‌كردن نیمه دوره قاعدگی تعیین می‌شود- تخمك‌گذاری معمولا بین روز 11 تا 21 پس از شروع دوره قاعدگی رخ می‌دهد.
زمان تخمك‌گذاری را همچنین می‌توانید با حساب‌ كردن 12 تا 16 روز پیش از اولین دوره قاعدگی بعدی هم به دست آورید.

a