تبلیغات

کنترل خود هنگام برقراری رابطة جنسی

اگر برای اولین بار قصد دارید رابطه برقرار کنید خیلی چیزها را باید در نظر بگیرید به عنوان مثال کنترل خود است زمانی که مردها به ارگاسم میرسند از آلت آنها مایعی سفید رنگ حارج میشود که اگر در این موقع نتواند جلوی خود را بگیرد یک فاجعه بوجود می آید و آیندة طرف خود را دز خطر می اندازد بیشتر وفتها آندسته توانایی کنترل خود را ندارند که به خود ارضائی عادت دارند اینجور افراد آسیب روحی و جسمی شدیدی به خود وارد میکنند حال چاره چیست؟ افراد اینچنینی باید از تنها بودن خودداری کنند و برای خود سرگرمی دستو پا کنند از دیدن فیلمهای تحریک کننده خودداری کنند و میوه هایی چون خیار گوجه سبز و میوههایی که طبع سرد دارند زیادتر مصزف کنند
 
a