تبلیغات

مرگ 65 هزار هکتار جنگل در ایلام

مجموعه : مجله خبری
ایلام – خبرگزاری مهر: شصت و پنج هزار هکتار از انبوه بلوط زاران رشته کوه غربی زاگرس در استان ایلام به دلیل آنچه جنگل شناسان تغییرات اقلیمی، خشکسالی و نفوذ ریزگردهای عربی در این منطقه عنوان می کنند در حال خشک شدن و تخریب گسترده زیست محیطی است.

 مرگ 65 هزار هکتار جنگل در ایلام

 مرگ 65 هزار هکتار جنگل در ایلام

 مرگ 65 هزار هکتار جنگل در ایلام

 مرگ 65 هزار هکتار جنگل در ایلام

 مرگ 65 هزار هکتار جنگل در ایلام

 مرگ 65 هزار هکتار جنگل در ایلام

 مرگ 65 هزار هکتار جنگل در ایلام

 مرگ 65 هزار هکتار جنگل در ایلام

عکس/ قدرت الله امامی

 

 

a