تبلیغات

چاقی توانایی مغز را کم می کند

جدیدترین تحقیقات نشان می دهد، چاقـی، کارایی مغــز را هم کم می کند.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی راشاتودی روسیه، مطالعات پژوهشگران دانشگاه شیکاگو در امریکا نشان می دهد کسانیکه می خواهند با وجود افزایش سن، مغز خود را جوان نگه دارند باید به وزن خود توجه بیشتری کنند.

اضافه وزن به ویژه افزایش چربیهای بدن سبب می شود تا به همان میزان توانایی فرد در تعقل ، حافظه و دیگر مهارت های ذهنی کاهش یابد.

 
a