تبلیغات

حفظ ارزش غذایی میوه و سبزی با انجماد

حفظ ارزش غذایی میوه و سبزی با انجماد
برخلاف تصور عموم، نگهداری مواد غذایی در یخچال ارزش غذایی آن را بطور کامل حفظ نمی‌کند.

محققان معتقدند؛ مواد غذایی تازه به ویژه میوه و سبزیها درصورتی که برای چند روز در یخچال نگهداری شوند، نیمی از ویتامینهای خود را از دست می‌دهند.

یکی از علل این مسئله این است که پیش از آن که میوه و سبزیها به دست مصرف کننده برسند چند روز را در مسیر حمل و نقل و انبار طی می‌کنند و در این مسیر احتمال ازبین رفتن ویتامین‌های آن وجود دارد و نگهداری بیشتر آن در یخچال زمینه تجزیه و ازبین رفتن بخش بیشتری از ویتامینهای آن را فراهم می‌کند.

از این رو محققان توصیه می‌کنند؛ میوه‌ها و سبزیهایی مصرف شوند که به تازگی چیده شده‌اند. همچنین از گزینه‌های دیگر برای حفظ ارزش غذایی سبزیها و میوه‌ها، منجمد کردن آنها است.

 

آموزش آشپزی

a