تبلیغات

ماشین بوگاتی هدیه عروسی محمدرضا پهلوی

ماشین بوگاتی هدیه عروسی محمدرضا پهلوی
در سال ۱۹۳۹ دولت فرانسه هدیه عروسی محمدرضا پهلوی که یک مدل استثنایی از بوگاتی با نام کامل Type 57 C Vanvooren Cabriolet که توسط طراحی به نام Vanvooren از روی مدل اصلی تغییراتی روی آن انجام شده بود را به ایران فرستاد این خودرو ۲۰ سال در ایران بود و بعد از آن به قیمت ۲۷۵ دلار فروخته شد و به امریکا برده شد هم اینک این خودرو در مالکیت موزه پترسن Petersen Museum است از این خودرو فقط همین یک نمونه موجود است به پلاک ایرانی آن توجه کنید.
 
ماشین بوگاتی هدیه عروسی محمدرضا پهلوی
 
ماشین بوگاتی هدیه عروسی محمدرضا پهلوی
 
a