تبلیغات

آموزش اچ تی ام ال

رنگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال

رنگ مبنای ۱۶ رنگ مبنای ۱۶ رنگ مبنای ۱۶ رنگ مبنای ۱۶
آبی دریایی #۰۰ffff سیاه #۰۰۰۰۰۰ آبی #۰۰۰۰ff سرخابی #ff00ff
خاکستری #۸۰۸۰۸۰ سبز #۰۰۸۰۰۰ مغزپسته‌ای #۰۰ff00 آلبالویی #۸۰۰۰۰۰
سرمه‌ای #۰۰۰۰۸۰ زیتونی #۸۰۸۰۰۰ بنفش #۸۰۰۰۸۰ قرمز #ff0000
نقره‌ای #c0c0c0 سبز دودی #۰۰۸۰۸۰ سفید #ffffff زرد #
نام فارسی کد مبنای ۱۶ در مدل سرخ‌سبزآبی نمونه رنگ
قرمزها
جگری ۵C 5C CD
بژ تیره ۸۰ ۸۰ FO
حناییِ روشن ۷۲ ۸۰ FA
قهوه‌ایِ حنایی ۷A 96 E9
کرم نارنجی ۷A A0 FF
قرمز ۰۰ ۰۰ FF
زرشکی ۳C 14 DC
شرابی ۲۲ ۲۲ B2
عنابی تند ۰۰ ۰۰ ۸B
صورتی‌ها
صورتی CB C0 FF
صورتی پررنگ C1 B6 FF
شرابی روشن ۹۳ ۷۰ DB
سرخابی B4 69 FF
شفقی ۹۳ ۱۴ FF
ارغوانی ۸۵ ۱۵ C7
نارنجی‌ها
نارنجی کرم ۷A A0 FF
نارنجی ۰۰ A5 FF
نارنجی سیر ۰۰ ۸C FF
نارنجی پررنگ ۵۰ ۷F FF
قرمز گوجه‌ای ۴۷ ۶۳ FF
قرمز-نارنجی ۰۰ ۴۵ FF
زردها
شیری EO FF FF
شیرشکری CD FA FF
لیمویی روشن D2 FA FA
هلویی روشن D5 EF FF
هلویی B5 E4 FF
هلویی پررنگ B9 DA FF
نخودی AA E8 EE
خاکی ۸۳ E6 FO
زرد ۰۰ FF FF
کهربایی باز ۰۰ D7 FF
ماشی ۶B B7 BD
سبزها
مغزپسته‌ای ۲F FF AD
سبز روشن ۰۰ FF 7F
مغزپسته‌ای پررنگ ۰۰ FC 7C
مغزپسته‌ای ۰۰ FF 00
سبز کمرنگ ۹۸ FB 98
سبز کدر ۹۰ EE 90
یشمی سیر ۹A FA 00
یشمی کمرنگ ۷F FF 00
سبز لجنی ۳۲ CD 9A
سبز چمنی ۳۲ CD 32
خزه‌ای ۷۱ B3 3C
خزه‌ای پررنگ ۵۷ ۸B 2E
شویدی ۲۲ ۸B 22
سبز ۰۰ ۸۰ ۰۰
سبز ارتشی ۲۳ ۸E 6B
زیتونی ۰۰ ۸۰ ۸۰
زیتونی سیر ۲F 6B 55
سبز آووکادو ۰۰ ۶۴ ۰۰
سبز دریایی AA CD 66
سبز دریایی تیره ۸F BC 8F
سبز کبریتی روشن AA B2 20
سبز کبریتی تیره ۸B 8B 00
سبز دودی ۸۰ ۸۰ ۰۰
آبی‌ها
فیروزه‌ای FF FF 00

بهترین آموزش کامپیوتر

بیشتر بخوانید

تبلیغات