تبلیغات

اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

مجموعه : دینی
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
 
کسی که به سخن گوینده ای گوش فرا دارد

با این عمل وی را بندگی کرده است.


اگر گوینده سخن از خدا می گوید،

 او خدا را بندگی کرده

و اگر از زبان شیطان

 و افکار شیطانی سخن می گوید،

شیطان را بندگی نموده است.

 
a